Untitled(candleholder), ceramic, 2022.
Untitled(candleholder), ceramic, 2022.
Bone(candleholder/vase), ceramic, 2022.
Bone(candleholder/vase), ceramic, 2022.
Untitled(candleholder), ceramic, 2022.
Untitled(candleholder), ceramic, 2022.
Fidget Spinner Spike Flower (candleholder), ceramic, 2022.
Fidget Spinner Spike Flower (candleholder), ceramic, 2022.
Bow bowl, ceramic, 2022.
Bow bowl, ceramic, 2022.
Bow bowl No. 2, ceramic, 2022.
Bow bowl No. 2, ceramic, 2022.
Spider Urn, ceramic, 2022.
Spider Urn, ceramic, 2022.
Spike Nest, ceramic, 2022.
Spike Nest, ceramic, 2022.
Untitled, ceramic, 2022.
Untitled, ceramic, 2022.
Fruit Basket or Coffin for Small Animal, ceramic, 2019.
Fruit Basket or Coffin for Small Animal, ceramic, 2019.
Untitled, ceramic, 2019.
Untitled, ceramic, 2019.
Untitled, ceramic and metal, 2019.
Untitled, ceramic and metal, 2019.
Insect Vase, ceramic, 2022.
Insect Vase, ceramic, 2022.
Portrait of a Butterfly,  ceramic, 2019.
Portrait of a Butterfly, ceramic, 2019.
Untitled, ceramic, 2019.
Untitled, ceramic, 2019.